[:fi]Ratkaisut[:en]Solutions[:]


[:fi][row]
[span4]

Heat Exchangers Pumps Valves

BIOLOGISET KERTYMÄT

Onko biofilmin muodostuminen ja siitä johtuvat bakteerit, mikrobit, erilaiset eliöperäiset kasvutot ym. ongelmat tuttuja? Nämä ongelmat kehittyvät usein ajan myötä, ja hyvin usein yhteinen nimittäjä erilaisille eliöperäisille tukoksille on biofilmin muodostuminen.

Ajan myötä biofilmi vahvistuu ja sen sisällä alkaa muhia erilaiset bakteerit, jotka aiheuttavat sekä näkyviä että näkymättömiä haittoja. Pahimmillaan työntekijät kärsivät erilaisten bakeerien aiheuttamista pesäkkeistä tai tuotantoprosessit vioittuvat niistä. Usein ongelmia hoidetaan tuotantokatkosten, joko suunniteltujen tai suunnittelemattomien, aikana.

Tehokkain keino välttää biologiset kertymät on ennaltaehkäistä ne! Meiltä löytyy ratkaisut moneen biofilmin aiheuttamaan ongelmaan. Lue lisää toteutuksistamme ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin biofilmiongelmat.

Lue lisää toimialakohtaisista ratkaisuista

[/span4]

[span4]

Pipelines and Tanks

MINERAALISET KERTYMÄT

Onko kalkin eri olomuotojen kertyminen ja siitä johtuvat ongelmat tuttuja? Tai muiden mineraalien, epäorgaanisien tai orgaanisien yhdistelmien kertyminen ongelma?

Kalkki ja muut mineraalit muodostavat vähitellen isompia kiteitä, jotka kiinnittyvät eri tuotantolaitteistoihin. Kertymä voi muodostua joko biofilmin pintaan tai ilman sitä riippuen olosuhteista.

Kertymien poistaminen vaatii usein esim. paljon työtä, kemikaaleja, aikaa ja rahaa. Mitä hankalammassa paikassa kertymät sijaitsevat, sitä useammin aiheutuu esim. ei-suunniteltuja tuotantokatkoja tai lopputuotteen laatu heikkenee.

Meiltä löytyy ratkaisut moneen mineraalisen kertymän aiheuttamaan ongelmaan. Lue lisää toteutuksistamme ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin kalkkiongelmat.

Lue lisää toimialakohtaisista ratkaisuista

[/span4]

[span4]

Jetti

LAIVOJEN RUNGON, POTKUREIDEN JA JETTIEN LIKAANTUMINEN

Onko levät, näkit, simpukat, ruoste ja niistä johtuvat ongelmat laivojen rungossa tuttuja? Näiden ongelmien aiheuttaja on hyvin usein bakteeriverkosto, joka pääsee kasvamaan biofilmin sisälle, joka toimii ravinteena isommille kasvustoille.

Edustamiemme teknologioiden avulla estetään näiden ei-toivottujen eloperäisten kasvustojen synty ja kehittyminen, jolloin polttoainetalous on paras mahdollinen. Lisäksi vältetään mm. likaantumisen aiheuttamat värinät, vikaantumiset ja ylläpitotyöt!

Edustamamme teknologiat ovat tutkitusti tehokkaita, ympäristöystävällisiä, standardoituja, ISO-9001 laatuvaatimukset täyttäviä eivätkä aiheuta ongelmia muiden ääniteknologioiden (esim. kaikuluotain), eläinten (esim. kalat) tai ihmisten osalta.

Meiltä löytyy todistetusti ratkaisut moneen vastaavaan ongelmaan. Lue lisää toteutuksistamme ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin laivoissa esiintyvät biologisen kasvuston ongelmat.

Lue lisää toimialakohtaisista ratkaisuista

[/span4]

[/row]

[row]

[span4]

Louhi

BOX COOLER RATKAISUT

Onko moottoreiden tai muiden jäähdytystä vaativien laitteiden jäähdytysteho kokoajan riittävä? Tai haluaisitko pidentää aluksen huoltoväliä, jolloin säästäisit suuria summia telakointikuluissa? Mitä jos esimerkiksi Box Coolerisi näyttäisivät jatkuvatoimisesti kuten yo. kuvassa?

Vaikka Itämerellä vesi kylmenee talveksi, luo BoxCoolerit ihanteellisen ympäristön biologiselle kasvustolle ympäri vuoden.

Meiltä löytyy todistetusti ratkaisut moneen vastaavaan ongelmaan. Lue lisää toteutuksistamme ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin laivoissa jäähdytysjärjestelmissä esiintyvät biologisen kasvuston ongelmat.

 

Lue lisää toimialakohtaisista ratkaisuista

[/span4]

[span4]

SIILON PUHTAANAPITÄMISEN RATKAISUT

Onko siilojen, säiliöiden tai vastaavien kuiva-ainetta sisältävien raaka-aine-, väli- tai lopputuotevarastojen holvaantuminen tuttu haaste? Kuiva-aine holvaantuu siilon seinämille erinäisistä syistä johtuen johtaen ns. ”ratholing” haasteeseen. Lisäksi kuiva-aine ei aina laskeudu hienojakoisena siilon pohjalta, jolloin kyseessä on ns. ”bridging” haaste. 

Nämä haasteet aiheuttavat mm. materiaalin epätasaisen virtauksen, varastointitilan vähenemisen ja mahdollisesti kuiva-aineen pilaantumisen. Pahimmissa tapauksissa siilo tukkeutuu ja aiheuttaa tuotantomenetyksiä.

Meiltä löytyy todistetusti akustiset ratkaisut moneen vastaavaan ongelmaan. Katso videoita ja lue lisää päämiehemme sivuilta vastaavista toteutuksista ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin siilojen ja vastaavien kuivaympäristöjen haasteet.

Lue lisää ratkaisuista

[/span4]

[span4]

PUTKISTO-, KULJETIN-, PUHALLIN JA FILTTERIRATKAISUT

Onko kuiva-aine tukokset putkistoissa, kuljettimilla, puhaltimissa, sekoittimissa, syklooneissa ja filttereissä tuttu haaste? Kuiva-ainepartikkelit kasautuvat useaan eri kohtaan tuotantoprosesseissa aiheuttaen kunnossapidollisia haasteita. Pahimmassa tapauksessa koko tuotanto pysähtyy, kun materiaalit jämähtävät ei-toivottuun paikkaan.

Primasonicsin akustisilla järjestelmillä kyetään pitämään kuiva-ainepartikkelit mahdollisimman hienojakoisina, jolloin estetään erilaiset isommat haasteet. Akustiset ratkaisut ovat myös äänieristettävissä, jolloin ne eivät aiheuta ympäristömelua.

Kannattaa katsoa Primasonicsin Youtube kanavalta seuraava video miten paljon äänen avulla irtoaa materiaalia filtteristä, joka on manuaalisesti puhdistettu 3 päivän ajan ennen demoa.  https://www.youtube.com/watch?v=JmGRuVVXlvk

Meiltä löytyy todistetusti akustiset ratkaisut moneen vastaavaan ongelmaan. Katso videoita ja lue lisää päämiehemme sivuilta vastaavista toteutuksista ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin siilojen ja vastaavien kuivaympäristöjen haasteet.

Lue lisää ratkaisuista

[/span4]

[/row]

[row]

[span4]

VOIMALAITOSRATKAISUT

Onko lentotuhkan aiheuttamat haasteet kattilassa, tulistimissa, ekonomaiserissa, luvossa, sähkö- tai typpisuodattimessa tai puhaltimissa tuttuja? Lentotuhka aiheuttaa useita eri haasteita, kuten lämmönvaihtotehon alentumisen, päästöjen kasvamisen ja/tai puhaltimien moottoreiden hajoamisen muodossa. Pahimmillaan ongelmat johtavat voimalaitoksen pysäyttämiseen.

Primasonicsin akustisilla järjestelmillä kyetään pitämään kuiva-ainepartikkelit mahdollisimman hienojakoisina, jolloin estetään erilaiset isommat haasteet. Akustiset ratkaisut on myös äänieristettävissä, jolloin ne eivät aiheuta ympäristömelua.

Kannattaa katsoa Primasonicsin Youtube kanavalta seuraava video missä teollisuuspuhaltimen käydessä demotaan miten paljon materiaalia irtoaa äänen avulla. https://www.youtube.com/watch?v=U6PmuGV6Ajw

Meiltä löytyy todistetusti akustiset ratkaisut moneen vastaavaan ongelmaan. Katso videoita ja lue lisää päämiehemme sivuilta vastaavista toteutuksista ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin siilojen ja vastaavien kuivaympäristöjen haasteet.

Lue lisää ratkaisuista

[/span4]

[span4]

abillion(tm)

MONITOROINTIRATKAISUT

Olemme kehittäneet abillion™ monitorointiratkaisun, jonka avulla voit keskitetysti monitoroida ratkaisujemme toimivuutta mahdollisten häiriötilanteiden, kuten virtapiikkien, tunnistamiseksi.

Ratkaisu pohjautuu nykyaikaiselle skaalautuvalle arkkitehtuurille, joka mahdollistaa kustannustehokkaan keinon integroida ratkaisu asiakkaan olemassaolevaan ympäristöön. Tarjoamme myös etämonitorointipalvelua.

Ota yhteyttä

[/span4]

[span4]

Palvelut

PALVELUT

Tahdomme tarjota kokonaisratkaisuita asiakkaillemme.

Tarjontaamme sisältyy mm. edustamiemme ratkaisuiden suunnittelu-, mitoitus-, asennus- , mittaus- ja ylläpitopalvelut. Osan näistä palveluista teetämme alihankintana päämieheltä tai kumppaniverkostostamme mutta me otamme mielellään kokonaisvastuun toimituksesta.

Verkostostamme löytyy esimerkiksi nykyaikaisia laboratoriopalveluita, joiden avulla saatte muutamassa päivässä näytteenoton jälkeen raportin esim. bakteerikasvuston kehityksen suunnasta.

Tahdomme tuottaa selkästi mitattavaa lisäarvoa Teille.

Ota yhteyttä

[/span4]

[/row][:en][row]

[span4]

ISSUES WITH BIOFILM

Are issues caused by biofilm like bacteria, algae and microbies a problem for you? Do you think you pay too much for the chemicals that may remove the issue for a while, but they always return after a while?

During a certain time frame the biofilm grows to contain dangerous bacteria inside it. All depends on temperatures, alcalities, flow and other factors that vary case by case. In certain environments dangerous bacteria can grow in a month. Some types of bacteria develop against the chemicals and finally those chemicals used can’t help. So what shall you do?

Most effective type to get rid of biofilm, bacteria, algae ja microbies is to prevent them to occure. Almost all of them need to have the base for growth which is biofilm! We have solutions to prevent biofilm.

Read more from customer solutions

[/span4]

[span4]

ISSUES WITH MINERAL GROWTH

Are issues with lime, chalc and other non organic growth of particles in pipelines, valves, pumps or tanks an issue for you? Some of these issues are related to biofilm, but most of them are caused by form of the small particles that tend to get together to form bigger particles. These bigger particles pollute different production assets.

Normally maintenance work to get rid of these issues is costly, labor intensive, requires production stops. Either loss of production, efficiency, bad end product quality or just costs related to maintenance are waste of benefits that you can gain in use of our solutions.

We have different solutions for different issues related to minaralic growths in your assets. Please, feel free to read more about customer solutions and contact us to help with your issues.

Read more from customer solutions

[/span4]

[span4]

BIOFOULING ON SHIP HULL, PROPELLERS AND WATER JETS

Are algaes, barnacles, oysters, rust an issue for your ship’s hull, propellers and water jets? Normally these issues are caused by biofilm which provides nutrition for organic growth. The warmer and salter the water the more you have issues, but there are also species that can survive and multiply even in 4 degrees of centigrade!

We can prevent all these non-wanted issues with technology and installation know-how. You can again enjoy the fuel consuption rates you only got once the ship got out of the docks. You will also get rid of non-wanted issues, like diesel bacteria or repetitive repairs for the engine caused by variations from the hull.

The solutions we promote are professionally made, efficient, environmental, sustainable, possess EMC, EN, ISO-9001 certifications etc. They cause no harm for other sonic systems in the ship nor for the living organisms.

We have different solutions for different issues related to contamination of ships. Please, feel free to read more about customer solutions and contact us to help with your issues.

Read more from customer solutions

[/span4]

[/row]

[row]

[span4]

BOX COOLER SOLUTIONS

Do you get enough cooling power for your engines all the time? Or do you need get to dry docks every now and then to clean the box coolers? Or do you use less power in order to prevent overheating of the engines?

No need to do so anymore. We have record braking technology to keep your box coolers constantly in the shape they were born! There is no more need to invest hugely in cathodic systems nor drill holes into the box cooler wells. This is best value for your money, because you don’t need to clean box coolers any more and you don’t need to replace anything,  like you need to do with conventional cathods and anodes. It is maintenance free solution.

We have different solutions for different issues related to contamination of box coolers. Please, feel free to read more about customer solutions and contact us to help with your issues.

Read more from customer solutions

[/span4]

[span4]

ACOUSTIC CLEANING SYSTEMS FOR SILOS

Are ratholing and bridging issues that Your silos, tanks and similar raw or end material warehouses suffer? It’s normally cause by agglomeration of small particles into bigger ones causing build up.  

Dry material build up causes clogging, material flow issues, reduction of m3 in silos and material quality issues which may even lead to spoiling issues. Worst case scenarios also include shut down of the plant because of blockage caused by material build up. 

Primasonics acoustic cleaners prevent your assets to face these issues. Please, take a deeper look at the Primasonics Internation webpages from the link below. We look forward to helping You to solve the issues with us.

Read more of the solutions

[/span4]

[span4]

PIPELINE, CONVEYOR, FILTER ETC. DRY MATERIAL BUILD UP SOLUTIONS

Dry material dust, particles etc. tend to build up in different production assets. In some places it’s by design, like filters and hoppers, but often non wanted issue. Even in filters and hoppers particle build up causes clogging and may result in big maintenance efforts.   

Dry material build up causes clogging, material flow issues, reduction of production and possibly quality issues which may even lead to spoiling issues. Worst case scenarios also include shut down of the plant because of blockage caused by material build up.

We recommend you to take a look at the Primasonics Youtube channel, where they demo a filter cleaning acoustic system. Before this demo was sounded, the filter has had 3 days of manual cleaning and still you can see how much sound de-bonds material. https://www.youtube.com/watch?v=JmGRuVVXlvk

Primasonics acoustic cleaners prevent your assets to face these issues. They work better than traditional rapping, vibrators or air cannons. Please, take a deeper look at the Primasonics Internation webpages from the link below. We look forward to helping You to solve the issues with us.

Read more of the solutions

[/span4]

[/row]

[row]

[span4]

POWER PLANT SOLUTIONS TO DRY MATERIAL BUILD UP

Ash particles tend to build up on top of different power generation assets on its route to the chimney. Normally build up begins already in boiler, and follows in super heaters, economizers, air pre-heaters, ESP’s, SCR’s and in air fans, also known as ID fans. Also raw material before it’s burnt often builds up in silos, duct work and conveyors.

Dry material build up causes energy efficiency reductions, clogging, material flow issues, reduction of production and increase in emissions. Worst case scenarios also include shut down of the plant because of blockage caused by material build up.

We recommend you to take a look at the Primasonics Youtube channel, where an ID fan is sounded with Primasonics on-line. As you can see, a lot of dry material de-bonds during sounding to eliminate hazardous vibrations for the ID fan. https://www.youtube.com/watch?v=U6PmuGV6Ajw

Primasonics acoustic cleaners prevent your assets to face these issues. They work better than traditional steam soot blowers, rappers, vibrators, air cannons or air blasters. Please, take a deeper look at the Primasonics Internation webpages from the link below. We look forward to helping You to solve the issues with us.

Read more of the solutions

[/span4]

[span4]

MONITORING SOLUTIONS

We have developed an abillion™ monitoring solutions with which you can centrally that all you precious assets are protected by solutions we provide. No more need to manually monitor, if weather hazards or similar have caused issues to your electricity systems.

abillion™ solution is based on state of the art architecture which is scalable for a wide range of our solutions. It can be integrated to your current monitoring environment or you can rely on our services to monitor your assets.

Contact us

[/span4]

[span4]

SERVICES

We provide turn key solutions for our customers.

Our services include e.g. engineering, installations, measurement, monitoring and maintenance services related to the solutions we promote. Part of these knowledge based services are outsourced to best experts of certain topic.

For example our networks include a provider who’s laboratory services are provided jointly with our solutions to verify change of the pollutants in few days timeframe. No more need to wait weeks for the results

We want to provide You with tangible and sustainable benefits.

Contact us

[/span4]

[/row][:]

Vastaa