Ratkaisut

Heat Exchangers Pumps Valves

BIOLOGISET KERTYMÄT

Onko biofilmin muodostuminen ja siitä johtuvat bakteerit, mikrobit, erilaiset eliöperäiset kasvutot ym. ongelmat tuttuja? Nämä ongelmat kehittyvät usein ajan myötä, ja hyvin usein yhteinen nimittäjä erilaisille eliöperäisille tukoksille on biofilmin muodostuminen.

Ajan myötä biofilmi vahvistuu ja sen sisällä alkaa muhia erilaiset bakteerit, jotka aiheuttavat sekä näkyviä että näkymättömiä haittoja. Pahimmillaan työntekijät kärsivät erilaisten bakeerien aiheuttamista pesäkkeistä tai tuotantoprosessit vioittuvat niistä. Usein ongelmia hoidetaan tuotantokatkosten, joko suunniteltujen tai suunnittelemattomien, aikana.

Tehokkain keino välttää biologiset kertymät on ennaltaehkäistä ne! Meiltä löytyy ratkaisut moneen biofilmin aiheuttamaan ongelmaan. Lue lisää toteutuksistamme ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin biofilmiongelmat.

Lue lisää toimialakohtaisista ratkaisuista

Pipelines and Tanks

MINERAALISET KERTYMÄT

Onko kalkin eri olomuotojen kertyminen ja siitä johtuvat ongelmat tuttuja? Tai muiden mineraalien, epäorgaanisien tai orgaanisien yhdistelmien kertyminen ongelma?

Kalkki ja muut mineraalit muodostavat vähitellen isompia kiteitä, jotka kiinnittyvät eri tuotantolaitteistoihin. Kertymä voi muodostua joko biofilmin pintaan tai ilman sitä riippuen olosuhteista.

Kertymien poistaminen vaatii usein esim. paljon työtä, kemikaaleja, aikaa ja rahaa. Mitä hankalammassa paikassa kertymät sijaitsevat, sitä useammin aiheutuu esim. ei-suunniteltuja tuotantokatkoja tai lopputuotteen laatu heikkenee.

Meiltä löytyy ratkaisut moneen mineraalisen kertymän aiheuttamaan ongelmaan. Lue lisää toteutuksistamme ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin kalkkiongelmat.

Lue lisää toimialakohtaisista ratkaisuista

Jetti

LAIVOJEN RUNGON, POTKUREIDEN JA JETTIEN LIKAANTUMINEN

Onko levät, näkit, simpukat, ruoste ja niistä johtuvat ongelmat laivojen rungossa tuttuja? Näiden ongelmien aiheuttaja on hyvin usein bakteeriverkosto, joka pääsee kasvamaan biofilmin sisälle, joka toimii ravinteena isommille kasvustoille.

Edustamiemme teknologioiden avulla estetään näiden ei-toivottujen eloperäisten kasvustojen synty ja kehittyminen, jolloin polttoainetalous on paras mahdollinen. Lisäksi vältetään mm. likaantumisen aiheuttamat värinät, vikaantumiset ja ylläpitotyöt!

Edustamamme teknologiat ovat tutkitusti tehokkaita, ympäristöystävällisiä, standardoituja, ISO-9001 laatuvaatimukset täyttäviä eivätkä aiheuta ongelmia muiden ääniteknologioiden (esim. kaikuluotain), eläinten (esim. kalat) tai ihmisten osalta.

Meiltä löytyy todistetusti ratkaisut moneen vastaavaan ongelmaan. Lue lisää toteutuksistamme ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin laivoissa esiintyvät biologisen kasvuston ongelmat.

Lue lisää toimialakohtaisista ratkaisuista

Louhi

BOX COOLER RATKAISUT

Onko moottoreiden tai muiden jäähdytystä vaativien laitteiden jäähdytysteho kokoajan riittävä? Tai haluaisitko pidentää aluksen huoltoväliä, jolloin säästäisit suuria summia telakointikuluissa? Mitä jos esimerkiksi Box Coolerisi näyttäisivät jatkuvatoimisesti kuten yo. kuvassa?

Vaikka Itämerellä vesi kylmenee talveksi, luo BoxCoolerit ihanteellisen ympäristön biologiselle kasvustolle ympäri vuoden.

Meiltä löytyy todistetusti ratkaisut moneen vastaavaan ongelmaan. Lue lisää toteutuksistamme ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin laivoissa jäähdytysjärjestelmissä esiintyvät biologisen kasvuston ongelmat.

 

Lue lisää toimialakohtaisista ratkaisuista

SIILON PUHTAANAPITÄMISEN RATKAISUT

Onko siilojen, säiliöiden tai vastaavien kuiva-ainetta sisältävien raaka-aine-, väli- tai lopputuotevarastojen holvaantuminen tuttu haaste? Kuiva-aine holvaantuu siilon seinämille erinäisistä syistä johtuen johtaen ns. "ratholing" haasteeseen. Lisäksi kuiva-aine ei aina laskeudu hienojakoisena siilon pohjalta, jolloin kyseessä on ns. "bridging" haaste. 

Nämä haasteet aiheuttavat mm. materiaalin epätasaisen virtauksen, varastointitilan vähenemisen ja mahdollisesti kuiva-aineen pilaantumisen. Pahimmissa tapauksissa siilo tukkeutuu ja aiheuttaa tuotantomenetyksiä.

Meiltä löytyy todistetusti akustiset ratkaisut moneen vastaavaan ongelmaan. Katso videoita ja lue lisää päämiehemme sivuilta vastaavista toteutuksista ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin siilojen ja vastaavien kuivaympäristöjen haasteet.

Lue lisää ratkaisuista

PUTKISTO-, KULJETIN-, PUHALLIN JA FILTTERIRATKAISUT

Onko kuiva-aine tukokset putkistoissa, kuljettimilla, puhaltimissa, sekoittimissa, syklooneissa ja filttereissä tuttu haaste? Kuiva-ainepartikkelit kasautuvat useaan eri kohtaan tuotantoprosesseissa aiheuttaen kunnossapidollisia haasteita. Pahimmassa tapauksessa koko tuotanto pysähtyy, kun materiaalit jämähtävät ei-toivottuun paikkaan.

Primasonicsin akustisilla järjestelmillä kyetään pitämään kuiva-ainepartikkelit mahdollisimman hienojakoisina, jolloin estetään erilaiset isommat haasteet. Akustiset ratkaisut ovat myös äänieristettävissä, jolloin ne eivät aiheuta ympäristömelua.

Kannattaa katsoa Primasonicsin Youtube kanavalta seuraava video miten paljon äänen avulla irtoaa materiaalia filtteristä, joka on manuaalisesti puhdistettu 3 päivän ajan ennen demoa.  https://www.youtube.com/watch?v=JmGRuVVXlvk

Meiltä löytyy todistetusti akustiset ratkaisut moneen vastaavaan ongelmaan. Katso videoita ja lue lisää päämiehemme sivuilta vastaavista toteutuksista ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin siilojen ja vastaavien kuivaympäristöjen haasteet.

Lue lisää ratkaisuista

VOIMALAITOSRATKAISUT

Onko lentotuhkan aiheuttamat haasteet kattilassa, tulistimissa, ekonomaiserissa, luvossa, sähkö- tai typpisuodattimessa tai puhaltimissa tuttuja? Lentotuhka aiheuttaa useita eri haasteita, kuten lämmönvaihtotehon alentumisen, päästöjen kasvamisen ja/tai puhaltimien moottoreiden hajoamisen muodossa. Pahimmillaan ongelmat johtavat voimalaitoksen pysäyttämiseen.

Primasonicsin akustisilla järjestelmillä kyetään pitämään kuiva-ainepartikkelit mahdollisimman hienojakoisina, jolloin estetään erilaiset isommat haasteet. Akustiset ratkaisut on myös äänieristettävissä, jolloin ne eivät aiheuta ympäristömelua.

Kannattaa katsoa Primasonicsin Youtube kanavalta seuraava video missä teollisuuspuhaltimen käydessä demotaan miten paljon materiaalia irtoaa äänen avulla. https://www.youtube.com/watch?v=U6PmuGV6Ajw

Meiltä löytyy todistetusti akustiset ratkaisut moneen vastaavaan ongelmaan. Katso videoita ja lue lisää päämiehemme sivuilta vastaavista toteutuksista ja ota yhteyttä niin ratkaistaan teidänkin siilojen ja vastaavien kuivaympäristöjen haasteet.

Lue lisää ratkaisuista

abillion(tm)

MONITOROINTIRATKAISUT

Olemme kehittäneet abillion™ monitorointiratkaisun, jonka avulla voit keskitetysti monitoroida ratkaisujemme toimivuutta mahdollisten häiriötilanteiden, kuten virtapiikkien, tunnistamiseksi.

Ratkaisu pohjautuu nykyaikaiselle skaalautuvalle arkkitehtuurille, joka mahdollistaa kustannustehokkaan keinon integroida ratkaisu asiakkaan olemassaolevaan ympäristöön. Tarjoamme myös etämonitorointipalvelua.

Ota yhteyttä

Palvelut

PALVELUT

Tahdomme tarjota kokonaisratkaisuita asiakkaillemme.

Tarjontaamme sisältyy mm. edustamiemme ratkaisuiden suunnittelu-, mitoitus-, asennus- , mittaus- ja ylläpitopalvelut. Osan näistä palveluista teetämme alihankintana päämieheltä tai kumppaniverkostostamme mutta me otamme mielellään kokonaisvastuun toimituksesta.

Verkostostamme löytyy esimerkiksi nykyaikaisia laboratoriopalveluita, joiden avulla saatte muutamassa päivässä näytteenoton jälkeen raportin esim. bakteerikasvuston kehityksen suunnasta.

Tahdomme tuottaa selkästi mitattavaa lisäarvoa Teille.

Ota yhteyttä