1

Ratkaisut

Ratkaisumme pitävät laitteet puhtaina ja parantavat tuottavuutta ympäristöystävällisin keinoin.

2

Asiakkaat

Asiakkaamme saavuttavat selkeästi mitattavia hyötyjä usealla eri toimialalla.

 

 Nesteitä sisältävien ympäristöjen puhtaanapitoon

Harsonic logo small

 

Harsonic ultraäänijärjestelmät pitävät jatkuvatoimisesti puhtaina mm. laivojen pohjat, box coolerit, jäähdystyskaivot, jäähdytystornit, putkistot, tankit ja lämmönvaihtimet. Harsonic järjestelmät estävät biofilmin muodostumisen, jotta bakteerit ja levät eivät pääse muodostumaan. Harsonicin avulla myös mineraaliset tukokset, kuten kalkin saostuminen, on estettävissä.

Harsonic Heavy Duty järjestelmät valmistetaan kyseiseen kohteeseen parhaiten soveltuvalla ääni- ja tehoalueohjelmistolla.

Hyödyt ovat mm. energiatehokkuuden parantuminen, parempi tuotantoprosessin ajettavuus, vähentynyt kemikaalien käyttö ja vähentynyt pesujen tarve.

 Kuivien ympäristöjen puhtaanapitoon

Primasonics logo

 

Primasonics akustiset puhdistusjärjestelmät pitävät mm. siilot, keräimet, suodattimet, teollisuuspuhaltimet, putkistot, sekoittimet, kattilat, tulistimet, ekonomaiserit, luvot ja sähkösuodattimet puhtaina kuivamateriaalin kasautumilta.

Primasonics järjestelmät kykenevät pitämään kuivapartikkelikoon mahdollisimman pienenä ja saamaan jo toisiinsa tarttuneet partikkelit irtoamaan toisistaan. Tästä on hyötyä useissa erilaisissa tuotantoympäristöissä eri toimialoilla.

Hyötyinä on mm. energiatehokkuuden parantuminen, optimaalinen tuotantolaitteiden käyttö, vähentyneet päästöt ja vähentyneet tuotantokatkokset.

Asiakkaat

Asiakkaat

Keskitymme tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme uusien innovatiivisten cleantech-ratkaisuiden avulla. Tavoitteemme on parantaa asiakkaitten tuotantolaitteistojen tuottavuutta mm. energiatehokkuuden parantamisen ja huoltovälien pidentämisen avulla. Tahdomme luoda palvelua, joka tuottaa mitattavissa olevia lyhyen takaisinmaksuajan hyötyjä loppuasiakkaillemme. Päämarkkina-alueemme on Itämeren rantavaltiot.